Over ons


Hoe ver gaan we terug naar oorsprong van Kadosh?

Dat is moeilijk te zeggen...we houden op een paar jaartjes terug.

De 29 maart 2008 was een van de belangrijkste dagen, waar God duidelijk aan het werk was.
Alle kringleiders van het land kwamen bijeen om het voortgang van Gods werk in het Nederland te overdenken
en uit te wisselen.
Vooraf de vergadering, was er studie en workshop: Leiding geven in Bijbels perspectief.
We werden bewust van het feit dat wij al heel lang Zijn leiders en leraars waren.
De studie werd afgesloten met o.a. Leviticus 10 : 1-2:
"Gij zult heilig zijn, want Ik, de Heere, uw God, ben heilig!"
Op 23 juni 2008 was er eerste bespreking uit de Gemeenten: CCG Groningen, Morgenstond Scheveningen, Parousia Zoetermeer, Joel Zoetermeer en Sion Den Haag.
Na aantal besprekingen werd besloten Zoetermeer als basis te gebruiken en zo begon Dovenproject,
met periode van proefkerken met diverse sprekers en zangleiders.
De eerste GebarenTaal Dienst was op 5 april 2009 en de ruimte in "The Rock" was al te klein.
De belangrijkste doelgroep, jongdoven, waren duidelijk over de wensen en de verwachtingen.
Na drie proefdiensten tot de zomer was er enquete waarin duidelijk werd: de boodschap moet helder
en vooral direct van God Zelf komen.
Parousia werd bedankt voor organiseren van proefdiensten. En alle gemeenten die daaraan meewerkten.
Dovenproject werd ontbonden. En uit Joel kwam iemand met voortrekkersrol.
Kadosh werd leven. Openings-GebarenTaaldienst was 13 september 2009.
Vanaf 2016 bestaat de leiding uit Chris Bac, Kasper de Jong en Rene van de Kerkhof.
De wekelijkse Gebarentaal-diensten worden gehouden op
Kadosh-huis, Darwinstraat 20, 2722 PX Zoetermeer.