Contact


Als je graag contact met Kadosh wilt hebben, is het voor ons wel handig om eerst te mailen: contact@kadosh.nl.

Als je graag een vrijwillige gift aan Kadosh wilt besteden,
dan kan het via ING rekeningnummer: NL 41 INGB 0004858012, t.n.v. Kadosh, Zoetermeer

Bij voorbaat hartelijk dank.

namens Kadosh.


Kerkgenootschap Kadosh is vanaf 2011 geregistreerd met KvKnummer 53515854 en RSInummer 8509.09.983.